HABER 800 visningsbåt i Sverige

Sedan årsskiftet finns HABER 800, Haber Yachts största trailerbara modell, tillgänglig i Gävle.

Kontakta oss för visning och provsegling. Provsegling arrangeras fr o m skiftet april/maj. Välkommen!