HABER 800M

HABER 800M är en deplacerande båt. Ståhöjden i ruffen är 1,90. Det finns 5 kojplatser varav en dubbelkoj i kajutan i fören och tre i ruffutrymmet. Båten styrs från en yttre styrposition i aktern men det är möjligt att som tillval installera en inre styrkonsol. Inombordsmotorn kan fås mellan 10-40 hk beroende på ditt val. Båten är lättmanövrerad, stabil och sjövärdig. Den finns både som CE-kategori B, öppet hav, och kategori C, inomskärs.

HABER 800M interiör

HABER 800M interiör

HABER 800M

HABER 800M

HABER 800M tekniska data

Standard- och tillvalsutrustning

Se video här
YouTube video