Haber 800

HABER 800 är en praktisk och familjevänlig båt som utvecklats med utgångspunkt från HABER 660. Den har samma bredd men är 1,40 m längre . Den kännetecknas också av hög kvalitet i detaljarbetet och av innovativa lösningar när man skrapar på ytan.

HABER 800 C4

HABER 800 C4 Kutter

HABER 800 tekniska data

Standard- och tillvalsutrustning (PDF)

  • Ovanligt rymlig för sin storleksklass med full ståhöjd i däcksalongen.
  • Hög ambitionsnivå när det gäller komfort och inredning.
  • Djupgående av endast 0,58 m med uppfällt centerbord (annars 1,80 m). Därmed väl lämpad för grunda vatten längs kusterna och i skärgården.
  • Stabil och sjövärdig.
  • Certifierad för CE-kategori B („Utanför öppen kust och utomskärs”) eller C („kustfarvatten och inomskärs”).
  • Mycket goda seglingsegenskaper.
  • Vidareutvecklad, mycket praktisk och robust gaffelrigg (Gunter) medger stor flexibilitet när det gäller segelytan.
  • Fällbar mast – lätt att fälla upp och ta ned (c:a 10-15 minuter för en person).
  • Kan förses med inre styrkonsol.
  • Trailerbar.

Säkerhetstänkandet innebär även att man valt en skrovgeometri som medför att HABER 800 alltid rätar upp sig. I detta avseende uppfyller HABER 800 samma krav som handelssjöfartens räddningsbåtar. Skrov och rigg tillverkas för att motsvara mycket strikta kvalitets- och hållfasthetskrav.

Även om HABER 800 – i likhet med Haber Yachts andra segelbåtar – har en „motorseglar-look” är den i första hand konstruerad som en segelbåt. Konstruktören Janusz Konkol är en erfaren kappseglare och har därför vinnlagt sig om båten skall segla bra.

Till följd av båtens generösa utrymmen och stabila sjöegenskaper upplevs den som en större båt än vad den egentligen är.

I standardutförande levereras HABER 800 som slup – i tillval som kutter – med ett centerbord. Den kan även utrustas med fyra centerbord (C4) och har då beteckningen HABER 800 C4. De extra centerborden medför att båten hålls i perfekt balans, oavsett vindförhållandena. Detta innebär att båten hela tiden strävar i rätt kurs, så länge som vindförhållandena är någorlunda konstanta. Ändras dessa, justerar man bara centerborden med några enkla handgrepp. P g a sin enkelhet är systemet mycket robust och pålitligt – och är inte heller beroende av elförsörjning. Framför allt skänker C4-systemet en oöverträffad säkerhet och komfort under segling.

Båten är fullt segelfärdig i standardutförandet men kan tilläggsutrustas allt efter kundens önskemål.

HABER 800 har också fått fina recensioner i internationell båtpress.